Close
AANMELDINGSFORMULIER

Het doel van dit aanmeldingsformulier is om algemene informatie over kandidaat-ondernemers te verzamelen.
Indien u, na evaluatie van uw gegevens, voldoet aan de toetredingscriteria voor deze formule en er wederzijds belangstelling tot verdere samenwerking is, dan kunnen wij u eventueel om aanvullende (financiële) informatie vragen.

Alle door u verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Dit document verplicht geen van beide partijen op enigerlei wijze.

Noot: Indien u voornemens bent om tezamen met een (zaken)partner een vestiging te exploiteren en wanneer deze (zaken)partner voor meer dan 5% in het ondernemingsvermogen deelneemt, dan verzoeken wij u uw (zaken)partner eveneens een aanmeldingsformulier in te laten vullen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voornaam: *

Achternaam: *

Geslacht: *

ManVrouwGeboortedatum (dag-maand-jaar): *

Adres: *

Postcode: *

Woonplaats: *

Nationaliteit: *

Telefoon: *

E-mailadres: ** verplichte invulvelden

BEDRIJFSGEGEVENS

S.v.p. alleen invullen indien u zich met uw al bestaande onderneming wilt aansluiten.


Handelsnaam:

Vestigingsadres:

Vestigingsplaats:

Kunt u het vestigingspunt kort beschrijven (o.a. m2 verkoopoppervlakte, ligging, parkeergelegenheid, verzorgingsgebied):


Bent u met uw bestaande onderneming al aangesloten bij een inkoopcombinatie of franchiseorganisatie?
janeen.v.t.


OPLEIDING(EN)

Opleidingsniveau:
MAVO/VMBOHAVO/VWOGymnasiumMBOHBOUniversiteit


Andere vakopleidingen:

Overige cursussen:


Omschrijf uw huidige functie en verantwoordelijkheden:


Aan hoeveel personen geeft u leiding?
1-55-1010-2525-50meer dan 50


Bent u al eens eerder zelfstandig ondernemer geweest?
janee

ALGEMENE INFORMATIE

Wilt u zich voor 100% inzetten voor de formule?
janee

Zal uw levenspartner actief meewerken in uw zaak?
janee

Is dit uw enige bron van inkomsten?
janee

Bent u bereid om te verhuizen?
janee

FINANCIËLE INFORMATIE

Gewenste eigen vermogen minimaal € 125.000,- of beschikking over een locatie die minimale aanpassingen vergt (dit is in nader overleg te bepalen met franchisegever).

Hoeveel liquide financiële middelen kunt u vrijmaken om te investeren:
geen eigen vermogen€ 75.000 - € 150.000€ 150.000 - € 200.000meer dan € 200.000